بیمه باربری ایمن بار

شرکت باربری ایمن بار به مشتری ضمانت تحویل بار را تحت پوشش بیمه باربری ارائه میدهدطوری که بار شما به صورت آنلاین بیمه خواهد شد. همچنین بهترین بیمه نامه را برای حفاظت از بار و کالای شما فراهم کرده است و بار شما را به صورت حداکثری و متناسب با ارزش مالی آن بیمه میکند تا به موجب آن خساراتی که در هنگام حمل و نقل بین شهری ممکن است به کالا شما وارد شود، توسط شرکت بیمه جبران گردد.

حالا تماس بگیرید